Trong SEO, xây dựng liên kết (backlink) là điều vô cùng quan trọng.Bài viết phân tích 9 điều nên làm trong xây dựng liên kết. Giúp người khác trước khi đòi hỏi họ giúp bạn Nếu câu “đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn” là nguyên […]