Website và lịch sử của website Website, còn gọi là trang web hay trang mạng, là một tập hợp trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, viedeo, flash,… thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ trên World Wide Web của Internet. Một trang web là tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP hoặc HTTPS. Trang […]