Trong một tháng qua, Google đã thử nghiệm cách liên kết trang web hiển thị bằng truy vấn thương hiệu trên các kết quả tìm kiếm dành cho máy tính để bàn. Thử nghiệm này là trên liên kết trang web nâng cao, bao gồm một bản sao mô tả với mỗi liên kết và chỉ […]

Mặc dù trải nghiệm AdWords  mới (giao diện người dùng mới) không có tính năng  tương đương với AdWords hiện tại nhưng nó chắc chắn sẽ cung cấp một số tính năng độc quyền. Các tính năng độc quyền không được công bố và dưới đây là một số tính năng được phát hiện và […]

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) thường chỉ được nghĩ đến khi một dự án sắp hoàn thành, nhưng nhà báo Nate Dame đã chứng minh được rằng nghiên cứu từ khóa có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và phát triển một lịch nội dung có hiệu […]

Google đang cho chạy một thử nghiệm nhỏ với video tự động phát trong knowledge panel (bảng điều khiển kiến thức). Mặc dù đó là một động thái đáng ngạc nhiên đến từ Google, nhưng bài test thử nghiệm này không tự động đưa ra cho tất cả mọi người. Google đã xác nhận với […]